Güvenli Çıkış
Video'lu Dersler

Çok Yakında Sitemizde
Sizlerle olacak
Üyelik İşlemleri

Üye Olmak İstiyorum
Şifremi Unuttum
İletişim

Görüş Bildir
İletişim Bilgileri
Güncel Haberler

Briç Dünyasından
Türkiye Gündemi
  1 Sanzatu açışı ve gelişimi

 

 

               Sanzatu açışına cevaplar

 

 

            Sanzatu açışlarına cevaplar kompleks ancak tam açıklayıcıdır Stayman, Jakoby transferi, teksas transferi, minör stayman, staymandan sonra smolen transferi ve müdahaleden sonra Lebensohl ve Rubensohl içerir.

           Bu kompleks, ortaklara her türlü elini tanımlayabilmesine izin verir. Yapılması gereken sadece eli tanımlayacak doğru sistematik parçayı kullanmaktır.

           Bu bölümde sanzatu puan aralıklarının şu şekilde olacağı varsayılmaktadır:

          1 sanzatu açışı güzel 15 ile kötü 18 aralığında puan gösterir. Güzel 15’te 4-3-3-3 dağılımı olmaz ve onör puanı olarak  sayılmayan güzel ara kartlar içerir.

         Güzel beş parça renk (veya altı parça da olabilir) olan ellere mutlaka bir puan eklenir. 1 sanzatu açan oyuncuda, zayıf doubleton yok ve majörlerden biri üç parça ise diğer majör beş parça olabilir veya beşli majör çok zayıfsa bu dört parça gibi de düşünülebilir.

         

 

              Stayman

 

       sanzatu açışından sonra staymanı kullanan cevapçıda, bir özel durum dışında, en az dört parça majör vardır. Dengeli eliyle sanzatudan zon daveti yapmak isteyen cevapçıda güzel 7 ile kötü 9 arası puan olmalıdır. Cevapçı bu elle 1 sanzatuyu direkt olarak 2 sanzatuya yükseltemez çünkü bu özel bir eli tanımlayan aktarma sekansıdır. Sanzatudan zon daveti için cevapçı önce staymanı kullanır, ardından da 2 sanzatu rebidi yapar.

 

       Staymandan sonra açıcı 2 karo veya 2 pik rebidi yaparsa cevapçının 2 sanzatusu üzerine elinde dört parça majörünün olup olmadığı belli değildir. Açıcı staymana 2 kör dediğinde cevapçı 2 sanzatu derse dört parça majörünün olmadığı bilinir. Körden dört parça desteği varsa pas geçer veya bu rengi yükseltir, dört parça piki varsa da davet değerleriyle (7+ 9-) 2 pik der

.

       Staymandan sonra, açıcıda her iki majör de dört parçaysa önce körlerini gösterir. 2 kör dediğinde dört parça pikinin olması hala mümkündür ve cevapçı davet değerleriyle dört parça piki olduğunda bu fiti araştırır.

       Cevapçı, açıcının rebidine pas geçmeyi planlıyorsa, stayman sıfır puanla da yapılabilir. Bu durumda cevapçının klasik dağılımı 4-4-5-0’dır. Açıcı dört parça majör gösterirse, bu sanzatudan daha iyidir. Cevapçı, açıcının majörleri inkar eden 2 karosunu da sanzatuya göre daha çok sever. Cevapçının kumarı sadece, açıcıdaki dağılımın 3-3-2-5 olması durumunda iyi sonuç vermeyebilir.

      Cevapçı diğer dağılımlarla daha büyük riske de girebilir ancak 4-4-4-1 veya 4-3-(3-4)-5-1 dağılımlarıyla bu daha güvenlidir.

       Açıcının 2 karosundan sonra cevapçı 2 kör veya 2 pikle devam ederse bunun anlamı ortaklar arasında daha önce varılan anlaşmaya bağlıdır. Bir tür anlaşmaya göre cevapçı 5-4 majörler ve zayıf elle açıcıda majör bulmayı umut eder. Açıcı dört kartlı majörü inkar ederse cevapçı beş parça majörünü okuyarak artırmasını bitirir.

       Başka bir anlaşmaya göre de, staymana açıcının 2 karosundan sonra majör okuyan cevapçı Smolen Konvansiyonu’nun versiyonunu kullanır. Bu bölümde daha sonra ayrıntılarıyla anlatılacağı gibi, Smolen’in iki versiyonu vardır.

       Staymana açıcının 2 karosundan sonra cevapçı 3 sanzatuya sıçrarsa 9+ 15- aralığı puan gösterir. Cevapçıda dörtlü majör olduğu bilinmektedir çünkü cevapçı yalnızca elinde davet değerleri varken (7+ 9-) 2 sanzatu diyebilmek için majörü olmadan stayman kullanır. Cevapçı sanzatuda yüksek bir seviyeye sıçrarsa ya şlem daveti yapar ya da direkt olarak oynamak için şlem ilan eder. 4 sanzatuya sıçramak şlem daveti, 5 sanzatuya sıçramak şleme kadar forsing olup grand şlem davetidir.

      Açıcı staymana dört parça majör gösterdiğinde, cevapçıda bu renk dört parçaysa pas geçer veya uygun seviyeye yükselir. Davet değerleri (7+ 9-) varsa majörü üç seviyesine, güzel 9 puanla dört seviyesine yükselir.

      Stayman 4-4 majör fitini ortaya koyduğunda şlemi gören cevapçı şu yollardan biriyle devam eder:

     1) Romen Key Card (RKC) gerber olan 4 trefle sıçrayabilir. Bu sıçrama , açıcının staymana gösterdiği majörün koz olduğunu gösterir ve cevapçı açıcıya kaç tane anahtar kartı olduğunu sorar. Anahtar kartlar dört as ve koz ruasını içerir.

     2) Cevapçıda, açıcının staymana gösterdiği majörden destek, yan bir renkten kısalık ve şlem araştırması değerleri olduğunda, cevapçı elini üç seviyesinde diğer majörü okuyarak tarif eder. Açıcı bu deklareyi duyduğunda şlem oynamak istemiyorsa anlaşılan renkte zon ilan ederek artırmayı durdurabilir. Cevapçının manken deklaresi yan renklerden birinde kısalık göstermesine karşın açıcı bu bilgiye ihtiyaç duymaz ve araştırmayıp defansın ataktan avantaj yakalamasını önlemeye çalışır.

      Açıcının eli bulunan majörden şlem oynamaya uygunsa cevapçıya kısa rengi en ucuz deklareyle sorar.

      Anlaşılan majör körse, cevapçı elinin şeklini 3 pikle duyurur ve açıcı 3 sanzatuyla cevapçıya kısa rengini sorar. Cevapçı 4 trefl ve 4 karoyla okudu rengin, 4 körle de pikin kısa olduğunu belirtir.

      Anlaşılan renk pik olduğunda, cevapçı elinin tipini 3 körle duyurur ve açıcı kısa rengi 3 pikle sorar. Cevapçıda kısa renk singletonsa 4 seviyesinde kısa rengi okur.

      Anlaşılan renk pik olduğunda, artırmanın devamında ekstra bir adım daha vardır ve cevapçı bu adımı kısa rengi şikan olduğunda kullanır. Cevapçı ekstra adımı açıcının 3 pik sorusu üzerine 3 sanzatu diyerek kullanır.

      Cevapçı 3 sanzatu dediğinde açıcı 4 treflle şikanı sorar. Cevapçı 4 karo ve 4 körle okuduğu rengin, 4 pikle de treflin şikan olduğunu gösterir.

      3) Cevapçıda kısa renk yok ve eli RKC Gerber kontrolü için uygun değilse, şlem ilgisini ve dört kartlı desteğini göstermek için artifisyel 4 karoya sıçrar. 4 Karoyla cevapçı elinin özelliğini tarif ederek, şleme gidip gitmeme kararını açıcıya bırakmış olur. Açıcı artırmayı anlaşılan majörü dört seviyesinde okuyarak bitirebilir veya RKC Blackwood halini alan 4 sanzatuyla devam edebilir. Bir örnek deklare ;

 

          1SA                             ⇒                               2wink    : stayman ( 4 lü majör olmayabilir. )

           2laugh  : 4 lü majör yok  ⇒                               2SA  : davet

                                                                                3wink   : Dağılım sorar ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 3laugh : 5 li minör var ⇒⇒3smiley⇒⇒ 3sad : wink

                                                                                                                                3smiley : 2sad 3smiley 4laugh 4wink                  3SA: laugh

                                                                                                                                3sad : 3sad 2smiley 4laugh 4wink

                                                                                                                                3SA: 3sad 3smiley 4/3 (3/4) minör

                                                                                  3laugh : 4 lü bir majör, uzun bir

                                                                                        minör gösterir ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 3smiley : hangi minör ⇒ ⇒ 3sad : trefler

                                                                                                                                                                   3SA: karolar

                                                                                                                                                                   4laugh : karolar SI

 

          2smiley : 4 lü kör, 4lü pik olabilir                       3wink : diğer dağılım sorar ⇒⇒⇒ 3laugh : 4 lü de laugh

                                                                                                                                3smiley : 4 lü de wink

                                                                                                                                3sad : 4 lü de sad

                                                                                                                                3SA: 4smiley 3 3 3        

          2sad : 4 lü pik, 4lü kör yok                            3wink : Diğer dağılım sorar ⇒ ⇒⇒ 3laugh  : 4 lü de laugh

                                                                                                                                3smiley  : 4 lü de wink

                                                                                                                                3sad  : 4smiley 3 3 3  MIN.

                                                                                                                                3SA : 4smiley 3 3 3 MAX.

                                                                               3laugh : diğer M. 4lü                           

                                                                                       yanda uzun bir minör⇒⇒   3smiley  : Sorar ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 3sad : Trefler

                                                                                                                                                                    3SA: Karolar

 

          Tabiki bu deklarelerde karşılıklı sorular gerekli ise sorulur. Gerekli değilse rakibe fazladan bilgi verilmez,sonuç ilan edilir. Ya yokluktan soru sorulur ya da varlıktan soru sorulur. :))

 

         

      

            Smolen

 

 

          Smolen transferini uzman Mike Smolen of Marina Del Ray, California bulmuştur. Staymandan sonra açıcının dörtlü majörü inkar eden 2 karosundan sonra kullanılır. Stayman yapanda majörlerden biri dört diğeri beş parça veya daha uzun olduğunda kullanılır. Konvansiyonun fonksiyonu cevapçıda uzun majörler varken sanzatu açanı deklaran yapmaktır.

          Kavram, konvansiyonun iki varyatesiyle birlikte doğmuştur. Birinci varyete cevapçıda zon forsingi değerleri varken (forsing smolen), ikincisi de cevapçıda davet değerleri varken (davet smoleni) kullanılır.

          Forsing Smolen anlaşması olduğunda, açıcının staymana 2 karo deklaresi üzerine cevapçı dört parça majöründe 3 seviyesine sıçrar. Cevapçının bu sıçraması, okunan majörde dört parça gösterir ve açıcı dört parça majörü inkar ettiğinden bu renk koz olmaz. Bununla birlikte, okunmayan majör cevapçıda en az beş parçadır.

          Açıcıda cevapçının uzun majörü sadece iki parçaysa açıcı cevapçıdaki uzun majörün beş parça olduğunu varsayarak 3 sanzatu der. Cevapçıda uzun majör tam beş parça olduğunda, açıcının iki parçayla desteklediğini bildiği için pas geçer.

          Cevapçının uzun majörü altı veya yedi parçaysa, dört seviyesinde uzun rengin bir altındaki renkle tekrar transfer yapar. Cevapçı transferini, uzun majörü kör olduğunda 4 karoyla, pik olduğunda da 4 körle yapar.

          Forsing Smolen anlaşması olduğunda, açıcı staymana 2 karo rebidi yapmışsa ve cevapçıda zayıf değerler varsa beş parça majörünü iki seviyesinde okuyarak açıcıdan pas geçmesini ister. Açıcıda davet değerleri varsa ya majörleri göstermeyip 2 sanzatu der, ya da gücünün üzerinde deklare vererek kısa majörünü üç seviyesinde okur.

          Davet Smoleni kullananlar staymana 2 karo cevabından sonra dört parça majörünü iki seviyesinde okur. Bu yine, cevapçıda okunmayan majörden en az beş parça uzunluk ve en az davet değeri gösterir.

          Açıcıda cevapçının bilinen majörü iki parçayken minimum değerleri varsa 2 sanzatuyla devam eder ancak açıcının maksimum değerleri varsa cevapçının davetini kabul ederek 3 sanzatuya sıçrar. Açıcıda cevapçının majörü üç parçaysa, 5-3 fitle oynamak sanzatuya göre daha avantajlı olduğundan bu renkten rebid yapar, ancak yine değerlerini de gösterir. Minimum değerlerle bu renkten minimum seviyede konuşurken, maksimum değerlerle zona sıçrar.

          Açıcı minimum değer göstermişse, cevapçıda davet değerleri varken pas geçer, daha iyi değerlerle zona sıçrar.

          Açıcı majörde doubleton göstermişse, cevapçı daha uzun renkle transfer yapar.

          Smolen’in her iki formunda da, açıcının Stayman cevabından sonra 2 karo rebidi üzerine cevapçıda altı veya daha uzun majör varsa bu renge dört seviyesinde hemen transfer yapabilir. Açıcının 2 karosundan sonra hemen dört seviyesinde transfer yapan cevapçı zon için yeterli değeri olduğunu ancak şlemle ilgilenmediğini gösterir.

          Davet smoleni anlaşması olduğunda cevapçıda zayıf puan ve 5-4 majörler varken , staymandan sonra majörlerini gösterme lüksünü kullanmaz ve uzun majörüne transfer edip pas geçer.

 

 

            Jacoby transfer

 

 

          Son dönemlerde brice olan katkılardan belki de en popüleri büyük briç teknisyeni Oswald Jacoby’nin sanzatu açışına getirdiği transferdir. Transferleri kullanmanın iki temel düşüncesi vardır. Transfer, uzun renk olduğunda, güçlü ve dengeli eli olanın deklaran olmasını sağlar ve cevapçıda davet değerleri olduğunda deklareyi sıkıştırmaz.

          1 sanzatu açışına 2 kör cevabı pike transferdir. Bu, beş veya daha uzun pik vaat eder ancak elinin geri kalan bölümü hakkında bilgi vermez. Cevapçı daha sonra pas geçebilir veya eline göre artırmayı sürdürebilir.

          Açıcıda dörtlü pik ve güzel el varken, transfer cevabını duyduğunda elini tarif etmek için 2 pik yerine 3 pik diyebilir. Cevapçı transferden sonra pas geçmeye niyetliyken elinde davet değerlerine yakın puan varsa, cevapçı normalde ilan etmeyeceği zona yükselir.

          Cevapçının eli çok zayıf olduğunda 3 pik bir batabilir. Ancak bu kez, oynanabilecek bir kontratı olan rakip preemptive olarak artırmanın dışında tutulmuş olur.

          Açıcıda oynamaya uygun üç parça pik varken, üç seviyesinde daha iyi minörünü okuyarak elini tarif eder. Üç ve dört kartlı destekleri ayırmak, sadece oyunun seviyesini belirlemek için değil, aynı zamanda rakibin müdahalesi durumunda ne yapılması gerektiğini bilmek açısından da çok önemlidir..Örnek dek.

 

          1SA                        ⇒                       2smiley

           2sad                         ⇒                       Pas  : Zon değerleri yok

                                                                  2SA  : 5sad davet eli

                                                                  3wink    : 4+ ikinci renk  ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 3laugh : wink 4+ , pik tutuş yok

                                                                  3laugh    : 4+ ikinci renk                         3smiley : 4wink - 3sad

                                                                  3smiley    : 6sad - 4smiley                                   3sad : 3sad en fazla 3wink

                                                                                                                            3SA: 2sad - 3laugh

                                                                                                                            4wink  : 4wink - 3sad

                                                                                                                            4laugh : 5wink - 3sad

                                                                                                                            4 sad: 4wink - 4sad                                    

                                                                                                                           ( 3laugh  ya da aynı step sırasıyla cevap veriyoruz )

                                                                  3sad    : 6sad davet ( Ben davet etmem, 3NT ve 4sad bana göre ikiside uygun seç oynarım)

                                                                  3SA  : 5sad ve son değerleri

 

 

          Texas transfer

 

 

Oswald Jacoby, transferlerine hızlı şekilde yapılan Teksas transferini de eklemiştir. 1 sanzatu açışına cevapçı dört seviyesine sıçrayarak transfer yaparsa, iki seviyesinde transferden farklı bir el tanımlamış olur. Daima, altı veya daha uzun renkle zona yeten ancak şlemle ilgilenmeyen değer gösterir. Şlem teklifi değerleriyle cevapçı elini tanımlamak için iki seviyesinde transfer yapıp ardından dört seviyesine yükselir.

Teksas transferi, rekabet konuşması sırasında geniş bir alana sahiptir. Rakibin iki seviyesinde tüm deklareleri ve 3 treflinden sonra da geçerlidir, 4 seviyesinde rahatlıkla transfer yapılabilir.

Rakip, 3 treflden daha yüksek seviyede müdahale ederse, Teksas transferinin kullanılmasında karışıklık doğar çünkü şimdi rakibin rengini cue bid’lemek Stayman amacına yöneliktir. 1 sanzatu açışından sonra rakip 3 karoyla araya girerse 4 karo Stayman’dır ve açıcı elinde dört parça majör varsa bunu okumak zorundadır.

Rakibin 3 treflin üzerinde müdahalesinden sonra, ortaklarda üç seviyesinde müdahaleye negatif kontr anlaşması varsa problem yoktur. Bu anlaşma olduğunda, cue bid’e gerek kalmaz çünkü negatif kontrla majörler gösterilir. Böylece, cevapçı 3 treflin üzerindeki müdahalelerden sonra da Teksas transferini kullanabilir.

 

           

         2  pik trefl transferi

 

          Deklarasyonda bir sanzatuya 2sad deklaresinin bir manası olmadığından oyuncular bu 2sad deklaresine bir çok kullanım yüklemişlerdir. En bilineni trefl transferidir.

 

         1SA       ⇒       2sad  : Trefl transferi

         2SA       = Minimum Hxx tutuş var

         3wink         = Tutuş yok.

         Açıcı cevapçının bu konuşmalarına zon değerleri yokken ya pas geçer veya 3wink e düzeltir. Şayet pas demezse !

 

          1SA                             ⇒                       2sad

          2SA/ 3wink                      ⇒                       3laugh  : Bir minörden şlem istiyorum.

                                                                        3smiley  : 3sad 1smiley 4laugh 5wink ve zon değerleri

                                                                        3sad  : 1sad 3smiley 4laugh 5wink ve zon değerleri

                                                                        3SA : SO

 

          Açan eline göre karar verir ( Açan 3 lü majör rengimizin zonunu söylerse 4/3 e oynamaya karar verniştir pas deriz ) 4 minör derse bunu aranızda konuşun ben pas yok oynuyorum )

 

          1SA                             ⇒                           2sad

          2SA/3laugh                      ⇒                           3laugh

          3smiley Hangi minör          ⇒                           3sad  Treflden şlem istiyorum ( Kabul etmiyorsa açan 3SA der. )

                                                                           3SA Karodan şlem istiyorum ( Kabul etmiyorsa pas geçer )

                                                                           4wink : Şlem'e gidiyoruz kontrol yap

                                                                           4laugh : Kesin gidiyoruz kontrol yap.

          Kontrolların tamam olduğunu gören ilk oyuncu KC sorar.

 

 

          Favorim olan iki kullanım

 

 

          1SA                           ⇒                         2sad  Büyük ellerle sanzatucunun bütün dağılımını ve limitini öğrenmek için SI

           2SA  : Minimum elim var         

           3wink    : 5li veya 4+4 minör var.

           3laugh    : Sadece 1 minörüm 4 lü

           3smiley    : sadece smiley ler 4 lü

           3sad    : Sadece sad ler 4 lü

           3SA   : 4+4 majör var

 

          Tüm dağılımı ve MAX.MIN limitini öğrenen cevapçının davam yolu çok çeşitlidir, en basit olanı ;

    

          4wink  : Köre transfer ( ya pas geçer ya 4SA ile KC sorar )

          4laugh  : Pike transfer ( ya pas geçer ya 4 SA ile KC sorar.

          4smiley  : Trefl üzerinden KC sorusu

          4sad  : Karo üzerinden KC sorusu

 

 

         

          1SA                      ⇒                        2sad

          2SA                      ⇒                        pas  : Sadece davet eli var

                                                                 3wink   : Pas geç. trefl transferi yapmıştım zon değerlerim yok.

                                                                 3laugh   : Körden şlem istiyorum

                                                                 3smiley   : Pikten şlem istiyorum

                                                                 3sad   : Karodan şlem istiyorum

                                                                 3SA : Treflden şlem istiyorum

     

 

           2 Sanzatu transfer konuşmaları

 

       Natüreldeki 2SA davet konuşmasını yapamıyoruz ( davet elleri ile staymandan geçiyoruz ) bunun yerine 2SA yu aşağıda anlatacağım şekilde kullanıyoruz.

       1SA                  ⇒                   2SA  Karoya transfer

         3wink min.Hxx                                       3laugh     Zon değerleri yok   

         3laugh tutuş yok                                     Pas  Zon değerleri yok

                                                                   3smiley    3sad 1smiley 5laugh 4wink   Zon değerleri var

                                                                   3sad    1sad 3smiley 5laugh 4wink   Zon değerleri var

 

          Açan eline göre karar verir. 2sad transferinden sonra anlattıklarım burada da geçerlidir.

 

                

        Renkten sıçramalı cevaplar

 

 

          1SA          ⇒           3wink  : Trefl tek, 5+5 majör, en az davet, açan MIN elle 3M , MAX. elle 4M demeli

                                                   3laugh   :  Karo tek, 5+5 majör, en az davet, açan MIN. elle 3M , MAX. elle 4M demeli.

                                                   3smiley   : Kör tek 5+5 minör ve zon değerleri

                                                   3sad   : Pik tek 5+5 minör zon ve değerleri

 

 

 

 

 

         


Facebook'ta Paylaş
19.09.2010

Bu Konu 1095 Kere Okundu


Yorum Ekle
Ad Soyad  
Yorumunuz...  
  *Yorumunuz Onaylandıktan Sonra Görüntülenebilecektir....
 
 


Yorumlar...
Henüz Bir yorum Eklenmemiş

Powered BY Sercan Burak AĞIRR